Pravila privatnosti

Zaštita vaše privatnosti vrlo nam je važna. Prikupljat ćemo podatke o identitetu osoba (ime i prezime, broj telefona ili adresa e-pošte) samo kad su ustupljeni dragovoljno.

Tim ćemo se podacima koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacije, bolje razumjeli vaše potrebe i kako bismo povremeno stupili u kontakt s vama i obavijestili vas o našim proizvodima i uslugama koje bi vas mogle zanimati. Ako takve obavijesti ne želite primati, jednostavno nas o tome možete obavijestiti e-poštom ili telefonom. Čuvat ćemo i poštovati vaše osobne podatke. Izričito izjavljujemo da Salvus d. o. o. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim navedenog, koristiti se vašim osobnim podatcima niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti bit će pravodobno objavljene na ovoj mrežnoj stranici ili će vam postati dostupne na drugi prikladan način. Iznad svega, u svakom ćete trenutku imat mogućnost upozoriti nas ako ne želite da se koristimo vašim podacima. U svakom trenutku imate pravo od nas zatražiti pristup osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade. Također, imate pravo uložiti prigovor na obradu i pravo na prenosivost podataka. Pristanak za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku povući. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka i ostvarenjem prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem e-pošte: [email protected]. Ako sumnjate na povredu u postupku obrade podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Salvus d. o. o. zadržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ove mrežne stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.